Laadpunt Genderen

Voor een opdrachtgever in Genderen hebben wij een Zappi laadpaal geplaatst.
Doordat deze laadpaal dankzij slimme techniek zelf kan ‘zien’ wanneer de zon schijnt en de installtie stroom teruglevert kan de klant ervoor kiezen om zijn auto puur te laden op zelf opgewekte zonne energie.